ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ.

• Члени Асоціації повинні відповідати певним професійним стандартам (см.форму реєстрації). При оформленні реєстрації членства кандидат зобов’язується надавати тільки достовірну інформацію.

• Члени Асоціації регулярно підвищують рівень своєї кваліфікації і розвивають професійні навички будь-якими можливими засобами: відвідують освітні заходи, професійні покази, беруть участь в професійних конкурсах.

• Члени Асоціації по можливості діляться корисною професійною інформацією, обмінюються знаннями і сприяють у вирішенні різних професійних завдань іншим членами Асоціації.


• Члени Асоціації зобов’язуються діяти чесно в рамках своєї професійної діяльності.

• При здійсненні професійної діяльності члени Асоціації не повинні свідомо порушувати закон або сприяти клієнту і діловим партнерам в цьому.

• Члени Асоціації мають право згадувати приналежність до Асоціації в публікаціях в ЗМІ, соц.сетях, професійних виставках, рекламних компаніях, власних сайтах і мають право використовувати логотип Асоціації у друкованій та недруковане продукції, відповідно до затвердженого бренд буком Асоціації. Особи які не є членами Асоціації або припинили своє членство не мають цих прав. • Члени Асоціації не повинні вчиняти дій, що негативно впливають на її репутацію і репутацію її членів.

• Члени Асоціації не мають права зловживати фактом свого членства у вирішенні спірних питань з постачальниками і клієнтами.

• Члени Асоціації не розголошують свідомо конфіденційну інформацію про діяльність Асоціації особам в ній не перебувають або таким, що відмовився від членства.


• Усі рішення, пов’язані з діяльністю Асоціації, структурою, заходами та проектами Асоціації приймаються членами правління. У разі якщо у члена Асоціації, що не входить до складу правління, є пропозиція щодо поліпшення діяльності Асоціації або ідея цікавого проекту, заходу, він звертається до членів правління для обговорення та реалізації пропозиції в рамках АДИ.

• Переговори з партнерами і організаціями різної спрямованості від імені Асоціації мають право вести тільки члени правління, за домовленістю з іншими членами Асоціація відповідальності не несе.


• Будь-який член Асоціації може висунути свою кандидатуру в члени правління, якщо у нього є бажання і можливість приносити користь Асоціації за допомогою роботи в її структурі.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ПРЕЗИДІЇ АСОЦІАЦІЇ

• Президія Асоціації бере на себе відповідальність за організацію заходів різного спрямування: поїздки на проф. конференції і виставки на пільгових умовах, освітні заходи, розважальні заходи, організація презентацій на території постачальників і виробників ексклюзивно для членів асоціації.

• Президія становить список благонадійних постачальників, виробників, фахівців будівельних спеціальностей.

• Президія Асоціації проводить переговори з постачальниками про можливість надання пільгових цін і спеціальних умов.


• Президія Асоціації сприяє в розробці типового договору на надання професійних послуг.

• Президія Асоціації працює над підвищенням авторитету Асоціації та її членів.

• Президія Асоціації працює над створенням сприятливого бізнес-клімату в дизайнерському середовищі.

• Члени президії безпосередньо або побічно працюють над запобіганням демпінгу цін в регіоні.

• Члени президії сприяють підвищенню якості дизайн послуг в регіоні.

• Члени президії анонсують і сприяють підвищенню популярності заходів, організованих постачальниками для дизайнерів.